Pokličite nas (051) 220-618    

Splošni pogoji poslovanja

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.fiza.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran je FIZA, Iza Gobar s.p..

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv


Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.fiza.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.fiza.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.


Tanja Dagarin s.p. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.fiza.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost FIZA, Iza Gobar s.p. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti


FIZA, Iza Gobar s.p. se bo trudil, da bodo podatki na Spletni strani pravilni in ažurni, vendar FIZA, Iza Gobar s.p. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletne strani ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

FIZA, Iza Gobar s.p. se bo trudil za nemoteno delovanje Spletne strani, vendar ne more biti odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletne strani.

FIZA, Iza Gobar s.p. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov


Kakršnekoli podatke, ki jih FIZA, Iza Gobar s.p. pridobi na kakršenkoli način preko Spletne strani, so namenjeni izključno za rabo FIZA, Iza Gobar s.p. in jih FIZA, Iza Gobar s.p. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

Izdaja računa

FIZA, Iza Gobar s.p. po opravljenem nakupu na e-naslov kupca posreduje račun v papirnati (natisnjeni) obliki in/ali PDF formatu.

Splošno


Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Podatki o podjetju


FIZA, Iza Gobar s.p.
Borštnikova ulica 118, 2000 Maribor, Slovenija (EU)

Davčna številka:
61004812
Matična številka: 8568383000